Boose järved (Väike-Boose järv, Suur-Boose järv; Boose Väikejärv, Boose Suurjärv)

Boose järved (Väike-Boose järv, Suur-Boose järv), ka Boose Väikejärv ning Boose Suurjärv

Võrumaal, Antsla vallas, Kobela aleviku juures asuvad avalikud järved

Suur-Boose järve keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6413063

57°50'6" N

Y

646753

26°28'15" E

 

Väike-Boose järve keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6413599

57°50'23" N

Y

646819

26°28'20" E

 

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond

Väike-Boose pindala on 1,8 ha, pikkus 140 m, laius 110 m pikkus 767 m

Suur-Boose pindala on 12,2 ha, suurim sügavus 4 m, pikkus 665 m, laius 370 m, kaldajoone pikkus 2 640 m

Valgala pindala Suur-Boose’l 1,2 km2, veevahetus 1 kord aastas

Mõlemad järved on segatoitelised

Registri kood: Väike-Boose - VEE2122100, Suur-Boose - VEE2122300

Võru maakonnas, Kungjärve soo kirdeosas asub kaks taimestikuvaest Boose järve - Suurjärv ja Väikejärv. Suurjärve absoluutne kõrgus on 69,2 m. Mõlema järve kaldad on suuremas osas turbased, põhi liivane-mudane. Suurjärv saab vee rabakraavidest, väljavool on kraavi kaudu Väikejärve.

Suurjärv on kalarikas. Kõige rohkem leidub latikat ja haugi, vähem hõbekokre, särge, nurgu, ahvenat, kokre, linaskit, angerjat, karpkala ja peledit. karpkala, linask, peled ja angerjas on järve sisse toodud. Madal segatoiteline järv. Sobib ujumiseks.

Ka Väikejärv (sügavus u. 6 m) on kalarikas – siin leidub ahvenat, haugi, särge, latikat, karpkala, peledit ja linaskit. Madal segatoiteline järv, kus suvel esineb tugev vee õitsemine, talvel hapnikuvaegus.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/