bissa

bissa, k a r e t t k i l p k o n n (Erethmochelys imbricata), 

merekilplaste sugukonda kuuluv kilpkonn, elutseb troopiliste merede madalas rannavees ja jõesuudmeis. Kasvab kuni 90 cm pikkuseks. Sööb molluskeid, lülijalgseid, merituppi ja vetikaid. Emased munevad 2-3 aasta tagant kaldaliiva 150-200 muna. Bissade liha ja mune tarvitatakse toiduks, sarvklibiseid peetakse hinnalisteks, seetõttu on nad sattunud hävimisohtu. Kantud maailma Punasesse Raamatusse.

ENE, 1. kd
Hotmedia.ee