biosüsteem

biosüsteem, bioloogiline süsteem

iseuuenev isereguleeruv süsteem, mida saab vaadelda  raku, organismi, koosluse, ökosüsteemi vm tasemel.