bioom

bioom ehk makroökosüsteem,

geograafiliselt piiritletav ala mingi taimkatte- ja ühtlasi ka kliimavööndi piires. Seal elavaid organisme (biotsönoos) mõjutavad suhteliselt sarnased ökoloogilised ja klimaatilised tegurid.
Bioomi võib vaadelda ka kui ökosüsteemi.
Bioomide klassifitseerimise aluseks võib võtta näiteks taimede eluvorme (puud, põõsad, rohi), taimede lehetüüpe (laialehine, okkad) jm karakteristikuid.
Bioome: 
Tundra
Kõrb
Rohtla
Ookean (neriitiline vöönd, mandrilava jpt)
Põhjaparasvöötme metsad (taigad)
Parasvöötme metsad
Troopilised vihmametsad

Vikipeedia