Bioloogiline kell

Bioloogiline kell, ka  f ü s i o l o o g i l i n e  kell

Elusolendeile omane aja tunnetamine organismi elutegevuse perioodiliste korduste, so biorütmide põhjal. Bioloogilist kella tuleb arvestada reisil ühest ajavööndist teise, kosmoselennul, ravimite manustamisel, kirurgilistel operatsioonidel, toitumisel jm. Bioloogilise kella pidev häirimine võib loomadel (sh inimesel) tekitada stressi. ENE