Bioloogia

Bioloogia (kreeka  βίος 'elu'  + λόγος 'mõiste, käsitlus) 

Teadus (teaduste kompleks), mis uurib Maa elavate organismide eluavaldusi ja nendega seonduvaid kõikvõimalikke aspekte (ehitust, talitlust, kasvu, päritolu, evolutsiooni, levikut jne). Uuritavate eluvormide järgi eristatakse zooloogiat, botaanikat, mikrobioloogiat jm.Nende puhul eristatakse omakorda veel kitsamaid allharusid, näiteks algoloogia, protistoloogia jm. Bioloogia tähtsaimateks meetoditeks on organismide vaatlus, kirjeldus, võrdlus ja eksperiment (katse).

Kitsamas mõttes nimetatakse bioloogiaks mingi taime- või loomaliigi (-rühma) eluviisi, nt ahvena bioloogia.


Hotmedia.ee