Biokeemiline barjäär

Mereala, milles esineb järsk nihe veemasside bioloogilis-keemilistes omadustes. Biokeemilised barjäärid esinevad harilikult jõgede suudmeala lähedal, kus tunduv erinevus külgnevate veemasside soolsuses põhjustab osmootse rõhu hüppelise nihke, mis takistab paljude organismide levikut. Mereleksikon