Biogeensed setted

Organismide elutegevuse tagajärjel tekkinud mineraalidest või orgaanilistest jäänustest (ka ekskrementidest, nt guaano) koosnevad setted.
Neid liigitatakse geneesi, lasumuse, vanuse, keemilise koostise, orgaaniliste jäänuste päritolu jm põhjal. Loomatekkelisi setteid nimetatakse zoogeenseiks, taimetekkelisi fütogeenseiks, inimtekkelisi tehnogeenseiks. Kõrgemaist taimedest moodustuvad turbad, alamaist, peamiselt vetikaist, koos zooplanktoniga sapropeelid (diatomiit, järvemuda jt.) Biogeensed setted on Eestis tavalised, eriti pärastjääajal ehk holotseenis.

ENE, 1. kd.