bioakustika

bioakustika  

Bioloogia haru, mis uurib loomade hääli, suhtlemist helide vahendusel ja orienteerumist ruumis helilokatsiooni abil. Kehaosade hõõrumise ja vibreerimisega tekitavad mehaanilist häält ämblikud, hulkjalgsed, vähid, putukad ja ka kalad, õhujoa kasutamine on evolutsiooniliselt hilisem.
Eriti iseloomulik on helide abil suhtlemine lindudele, vähem imetajaile ja kahepaikseile ja kõige vähem roomajaile. Helilokatsiooni on kõige rohkem uuritud nahkhiirtel ja delfiinidel. Bioakustika on tihedas seoses loomade ökoloogia ja etoloogiaga. Häält tekitab üle 1000 kalaliigi.
Bioakustika rajajaks peetakse sloveeni bioloogi Ivan Regenit.

ENE, Vikipeedia