Beresje umbjärv (Peresi Umbjärv, Perese järv, 1. Võõpsu järv)

Beresje umbjärv, ka Peresi Umbjärv, Perese järv, 1. Võõpsu järv

Võrumaal, Setomaa vallas, Beresje küla juures asuv avalik järv.

 

Pindala 17,7 ha, keskmine sügavus 0,3 m, suurim sügavus 0,7 m, pikkus 720 m, laius 320 m, maht 300 000 m3, kaldajoone pikkus 1 891 m

Valgala pindala 1,2 km2, veevahetus 1 kord aastas

 

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6443304

58°4'49" N

Y

710898

27°34'34" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 17,5 ha, keskmine sügavus 0,3 m, suurim sügavus 0,7 m, pikkus 720 m, laius 320 m, maht 300 tuh m3, kaldajoone pikkus 1 891 m

Valgala pindala 1,2 km2, veevahetus 1 kord aastas

Pehme- ja heledaveeline järv, rohketoiteline

Registri kood VEE2113900

Allikad

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/