Beauforti skaala (tuulekiiruse skaala)

beauforti skaala ehk tuulekiiruse skaala,

Briti hüdrograafi Francis Beauforti koostatud empiiriline skaala tuule tugevuse hindamiseks.
Ametlikult võeti Beauforti tuulekiiruse skaala kasutusele Briti mereväes 1838. aastal. 1946. aastal lisati viis orkaanikategooriat. Seda skaalat kasutatakse praegu paljudes riikides alates 1963. aastast.
Mõõtühikuteks on Beauforti pallid ehk sageli lühidalt bofoorid.
Tuule tugevuse hindamiseks kasutatakse tuule mõju esemetele (puud, ehitised või tuule poolt tekitatud purustused) või tuule tekitatud lainetust. Skaala sisaldab 13 astet (0–12 palli)

0 palli: tuulevaikus; 0-0,2 m/s; suits tõuseb otse üles; veepind on peegelsile

1 pall: vaikne tuul; 0,3-1,5 m/s; suits kaldub veidi kõrvale; veepind väreleb

2 palli: kerge tuul; 1,6-3,3, m/s; on tunda kerget tõmbust; veepinnal väikesed lained

3 palli: nõrk tuul; 3,4-5,4 m/s; on tunda kerget tõmbust; veepinnal väikesed lained

4 palli: mõõdukas tuul, 5,5-7,9 m/s; puuladvad painduvad, oksad liiguvad; veepinnal vahused lained

5 palli: üsna tugev tuul, 8,0-10,7 m/s; peened puud õõtsuvad; meri kohiseb

6 palli: tugev tuul, 10,8-13,8 m/s; jämedad puuoksad õõtsuvad; veepinnal rohkesti vahtu

7 palli: vali tuul, 13,9-17,1 m/s; puutüved õõtsuvad, oksad kalduvad; laineharjad murduvad; veepind vahuvöödiline

8 palli rajutuul, 17,2-20,7 m/s; oksad murduvad; pikad kõrged lained

9 palli: torm, 20,8-24,4 m/s; hooned purunevad, puud murduvad; meri mühiseb, õhus veepritsmed

10 palli: tugev torm, 24,5-28,4 m/s; tormikahjustused; merel tugev lainetus

11 palli: maru, 28,5-32,6 m/s; laialdased tormikahjustused; merel torm, halb nähtavus

12 palli: orkaan, 32,7-36,9 m/s; katastroofilised purustused

üle 12 palli: orkaan, taifuun, üle 37 m/s; üleujutused, suured purustused jm loodusõnnetused

Vt lähemalt Vikipeedia, link

Vaata lisaks:

Tuul
Anemomeeter
Tuulekott
Torm
Mussoon
Passaat
Beaufort Francis
Orkaan
Maru
Lainekõrguse skaala
Veelained
Hotmedia.ee