Batümeetria

batümeetria

Hüdromeetria haru, mis tegeleb veekogude sügavuste mõõtmise ja kaardistamisega. Vastavaid kaarte nimetatakse batümeetrilisteks kaartideks: tavaliselt on need kolmemõõtmelised ning sisaldavad teavet veekogu sügavuste ja põhjareljeefi iseloomu kohta. Mõnikord räägitakse ka paleobatümeetriast, mis kirjeldab ja uurib minevikus olnud veekogude sügavusi.
Tänapäeval teostatakse enamik batümeetrilisi uuringuid kajaloodimisega.

Vikipeedia