Bassein

bassein (pr bassin)

1. suur lahtine veemahuti, tehisveekogu (nt ujumisbassein) või ehitistega piiratud looduslik veekogu (nt sadamabassein);
2. geol. Suure veekogu (nt mere) setete ladestumise piirkond või ulatuslik maavara-ala, mis hõlmab mitut lähestikust maardlat;
3. hüdr. Vesikond jõgikond, valgla  

EE, Vikipeedia