Baromeeter

baromeeter (kr baros ‘raskus’ + metreo ‘mõõdan’)

Õhurõhu määramise riist  Tööpõhimõtte järgi eristatakse vedelik- ja metallbaromeetreid. Vedelikbaromeeter toimib ühendatud anumate põhimõttel; üks anum on ülalt kinni joodetud õhutühi klaastoru, teine lahtine nõu. Torus oleva vedelikusamba (hrl elavhõbedasamba) raskuse tasakaalustab väline õhurõhk. Metall- ehk aneroidbaromeetri põhiosa on õhutühi lainja pinnaga elastne metallkarp, mille deformatsioon oleneb õhurõhust.
Baromeetrit kasutatakse ilma ennustamisel – õhurõhu vähenemine on on kindel tunnus ilma halvenemisest. Esimese baromeetri ehitas 1643 E. Torricelli. ENE