barkantiin

barkantiin (ingl barkentine), k u u n a r p a r k,  š o o n e r,

kolme- või enamamastiline purjekas, mille fokkmast on täisraapurjestuses, teistel mastidel on kahvel- ehk pikipurjestus. Fokkmasti ees on 3-4 eespurje. Esimesed kolmemastilised barkantiinid ehitati 19. sajandi alguses, 4-mastilised ilmusid 19. sajandi lõpus. Pärast 1918. aastat ilmusid meredele ka 5 ja 6 mastilised barkantiinid.
Eesti tuntuim barkantiin oli 1922. aastal Hara lahe ääres ehitatud 4-mastiline Tormilind.

Mereleksikon, Vikipeedia