Balti jääpaisjärv

Balti jääpaisjärv ehk Balti paisjärv ehk Balti jääjärv,
mageveeline järv, mis järk-järgult moodustus Läänemere nõos pärast mandrijää taandumist.

Umbes 14 000 aastat tagasi oli taanduva liustikuserva ette tekkinud kaks ulatuslikku jääpaisjärve: Läänemere lõunaosas Lõuna-Balti jääpaisjärv ja väiksem Ramsay jääpaisjärv, mis ulatus Peipsi-Pihkva nõost Laadoga järveni. Ühtse Balti jääpaisjärve moodustumine leidis aset umbes 13 300 aasta eest, mil liustikuserv oli taandunud Pandivere kõrgustikust põhja poole ning Männikvälja-Uljaste ümbruses ühinesid Lõuna-Balti ja Ramsay jääpaisjärvede veed. Balti jääpaisjärve veepind oli kuni 25 m maailmamere tasemest kõrgemal.

Balti jääpaisjärve lõpuks loetakse nn Billingeni katastroofi 11 600 aastat tagasi, mil toimus Kesk-Rootsis Billingeni mäe kohalt järvevete läbimurre Atlandi ookeani. Lühikese aja jooksul alanes järve veetase 25-30 meetri võrra ja ühtlustus maailmamere tasemega.

Balti jääpaisjärve staadiumile järgnes Joldiamere staadium.

Detsember 2017

Vaata lisaks:

Läänemeri
Antsülusjärv
Joldiameri
Hotmedia.ee