baldid

baldid, b a l t i   h õ i m u d,

rauaajal Volga ja Dnepri ülemjooksu ja Visla alamjooksu vahel elanud indoeuroopa hõimud, läänemeresoomlaste lõunanaabrid. Jaotusid lääne- ja idarühmaks. Antiikautorid (Tacitus, Plinius) on läänepoolseid balti hõime nimetanud Aesti’deks. Arheoloogia ja keele andmeid võib eristada kurši, semgali, latgali, seeli, žemaidi ja aukštaidi rühma jt. II a-tuh. Kujunes põhjapoolseist rühmadest (koos liivlastega) läti ja lõunapoolseist leedu rahvas. Neemeni ja Visla alamjooksul elanud preislased hävitati saksa kolonisatsiooni jooksul, osa neist germaniseerus. Osa idapoolseid balte on assimileerunud slaavlastega.

ENE
Hotmedia.ee