Baffini meri

Baffini meri (ingliseBaffin Bay), ka Baffini laht,Põhja-Jäämere osa, mis piirneb idas Gröönimaaga, edelas Baffini maaga (saarega) ja loodes Ellesmere'i maaga (saarega). Atlandi ookeaniga ühenduses laia Davise väina kaudu, Põhja-Jäämeres asuva Lincolni merega on ühenduses Narese väine kaudu. Suurim sügavus 2414 meetrit, pindala 530 000 km2. Valitseb külm kliima. Suvelgi on lahes triivjääd, ka palju jäämägesid, laevatatav ainult augustis ja septembris.

Piirkonnas elab u 20 000 valgevaala (Delphinapterus leucas), narvaleid (Monodon monoceros), grööni vaalasid (Balaena mysticetus), morskasid (Odobenus rosmarus), hülgeid ja jääkarusid.

November 2017