Avraal

avraal (inglise overall),

kiireloomuline, edasilükkamatu töö, esmajoones laeval. Laevas kutsutakse avraalile käsklustega “kõik üles!”, “kõik see mees üles!” või “kõik see mees dekile!”  Avraalist võtab osa kogu laevapere või suurem osa sellest. Avraaliks loetakse laeva sildumisega seotud tegevust, jää eemaldamist laeva jäätumisel, purjede rehvimist enne tormi jmt. Eesti keelde on avraal tulnud laensõnana esmajoones vene keele vahendusel – vene kultuuriruumis on sõnal laiem tähendus kui üksnes kiired laevatööd.

Mereleksikon