Avijõgi (Paasvere jõgi, Venevere jõgi, Avinurme jõgi, Lohusuu jõgi)

Avijõgi, ka Paasvere, Venevere, Avinurme, Lohusuu jõgi

Peipsi looderanniku vesikonnas, Lääne- ja Ida-Virumaal voolav jõgi. Pikkus 52 km (lisaharudega 62,3 km),valgala 391 km². KKR kood: VEE1056900.

Ülemjooks Pandivere kõrgustiku idaservas, kesk- ja alamjooks Alutaguse madalikul. Jõe vesikond on lehvikukujuline. Lähe Muuga mõisa härrastemajast 0,5 km idakagu pool, kõrgendiku idanõlva all. Jõgi läbib Avinurme aleviku. Alamjooksul läbibVadi küla, Separa küla ja Lohusuu aleviku ning suubub aleviku all Peipsi järve.
Enne II maailmasõda töötasid jõel vesiveskid Veneveres, Avinurmes, Maetsmal ja Vadil. Jõge on kuni 1950. aastateni kasutatud kevadise suurvee ajal palgiparvetuseks.

Jõkke suubuvad: Maetsma kraav. Laurissaare peakraav, Jätu oja, Käruoja, Alekvere oja, Kärja oja, Rehessare oja, Punasoo oja, Sookraav ja Kukessaare oja. Jõgi läbib Avinurme ja Venevere paisjärved.

Kalanduslikult kuulub jõe ülemjooks forellijõe, keskjooksu ülemine osa harjusejõe ning keskjooksu alumine osa ja alamjooks haugijõe tüüpi. Jões elutseb ka võldas (Cottus gobio) ning paksukojaline jõekarp (Unio crassus). Kaitstav kogu ulatuses lõheliste elupaigana.


Allikad: A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001
November, 2017