Autökoloogia

Autökoloogia (auto- + kr oikos ‘elamu’ +logos ‘õpetus’),

ökoloogia haru, mis tegeleb organismide keskkonnanõudluste ja keskkonna-suhete uurimise ja kirjeldamisega. Tekkelt on a. teistest ökoloogiaharudest vanem, mõnikord mõeldaksegi selle all kogu ökoloogiat. A-st pärineb enamik ökoloogia põhitõdesid. Tänapäeval loetakse terminit vananuks, autökoloogia uurimisainest loetakse sisalduvaks demökoloogias ehk populatsiooniökoloogias.


ENE, Vikipeedia