Audru jõgi

Audru jõgi,

jõgi Pärnumaal Koonga ja Audru valla idaosas. Voolab välja Jõõpre rabast Lavassaare järve lõunaosast ja suubub Pärnu lahte 2 km Pärnu jõe suudmest lääne pool, Valgeranna lähedal.
Pikkus 30,3 km, millest esimesed 5 km voolab jõgi Lavassaare soostikus. Valgala 424, km2.
Valgalal on lisaks tavalisele majandustegevusele käimas intensiivne turba kaevandamine Lavassaare, Nurme ja Põhara rabades, mis mõjutab oluliselt eesvooludeks olevate pinnavete omadusi.
Jõkke suubuvad: Vana-Karja (Vanakurja), Laisma peakraav, Maima peakraav, Malda oja, Oara oja, Ridalepa oja ja Uruste oja. Jõgi läbib Ridalepa paisjärve.
KKR kood: VEE1122000