atraktant (atrahent)

atraktant (ladina attracio ‘külgetõmme’), ka  a t r a h e n t, 

laiemas mõttes optiline, termiline, akustiline, lõhnaline või maitseline mõjur, mis mingilt kauguselt kutsub loomal esile positiivse taksise, so liikumise vastava ärriti poole.

Huvikalastuses on atraktantideks lantimisel landi valgushelgid, kilgendused, värvinguviisid, võnked ja liikumisviis; õngitsemisel aga õnge- ja peibutussöötade maitsed, lõhnad ja väljanägemine.

Kitsamas mõttes nimetatakse atraktantideks bioaktiivseid kergesti lenduvaid peibutusaineid, mis hõlbustavad ühe liigi vastassugupoolte kohtumist, liigikaaslaste koondumist varje- või talvituspaikadesse ning sobivate toitumis- ja munemispaikade leidmist. Sellisteks atraktantideks on näiteks erinevad feromoonid.

Atraktandi vastandiks on repellent.