Asema järv (Suur Asema järv, 2. Asema järv, Suur Külaaseme järv, Sügavjärv, Alamärdi järv)

Asema järv, ka Suur Asema järv, 2. Asema järv, Suur Külaaseme järv, Sügavjärv, Alamärdi järv

Tartumaal, Konguta vallas, Külaaseme küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Veepeegel 3,7 ha, kaldajoon 743 m, pikkus 260 m, laius 150 m, suurim sügavus 7,5 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6462927 58°17'1" N 
642341 26°25'37" E 

Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Väga kareda veega; kalgiveeline, rohketoiteline
KKR kood: VEE2092100

Jõnni järvest sadakond meetrit lõunas asuv 3,2 ha suurune, võrdlemisi sügav (7,5 m) umbjärv. Kaldad on soostunud. Põhja katab paks mudakiht (K. Veberi andmeil lõunakalda juures 5 m paksune).

Järv on väga kalarikas, eriti rohkesti leidub siin latikat, samuti ahvenat ja särge
. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Särg, ahven, haug, latikas, angerjas. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Hotmedia.ee