arõkk

arõkk (türgi),

niisutuskanal Kesk-Aasias ja Taga-Kaukaasias.