Arojärv (Rasina Arujärv)

Arojärv, ka Rasina Arujärv

Põlvamaal, Mooste vallas, Rasina ning Terepi küla juures asuv avalik järv.

Pindala 29,9 ha, keskmine sügavus 1,6 m, suurim sügavus 3 m, pikkus 850 m, laius 450 m, kaldajoone pikkus 2 307 m
Valgala pindala 24,3 km2, veevahetus 10 korda aastas

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6457006  58°12'40" N 
693055  27°17'8" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Pehme- ja tumedaveeline järv, segatoiteline
Registri kood VEE2095200

Põlva maakonnas, Rasinast 0,7 km ida pool soises nõos paiknev ida-lääne suunas ovaalse kujuga järv. Järve absoluutne kõrgus on 36,4 m, pindala 31,5 ha, sügavus umbes 3 m. Järv on tugevasti soostunud ja mudastunud, mistõttu juurdepääs veele on võimalik ainult lõuna poolt, liivaselt paadisadamaga kohalt. Mujalt piiravad veepeeglit vesine sooriba ja lepik. Kaugemal asuvad põllud ja metsad, põhja pool kerkib kõrgem küngas. Järve põhja katab mitme meetri paksune mudakiht.

Läbivool pole kuigi tugev. Võib oletada, et talvine gaasireêiim ei ole kuigi hea. Vesi on pruunikaspunane, vähe läbipaistev (0,9 m), hästi segunev ja soojenev. Järves oli 1973. a. taimestikku palju. Planktonit on järves keskmiselt, selles leidub ka mõni haruldane liik (Alona intermedia).

Kalafauna on üsna liigirikas. Esinevad särg, ahven, haug, nurg, linask, säinas, latikas ja roosärg. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Soostunud, mättaliste kallastega veekogu. Särg, ahven, koger, linask. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad: 
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee/
http://loodus.keskkonnainfo.ee/