armaada

armaada (hisp armada 'sõjalaevastik, eskaader'),

suur laevastik. Armaadaks on nimetatud ka lennuväe või tankikoondist.

ENE