Argun

Argun

jõgi Venemaal ja Hiinas, üks kahest Amuuri lähtejõest; pikkus 1620 km, valgala 164 000 km ². Algab Hiinast Suur-Hingani nõlvult, kannab ülemjooksul Hailari nime, on 944 km pikkuselt Venemaa ja Hiina piirijõgi. Toitub põhiliselt sademetest. Jääkattes 6 kuud aastas. Laevaliiklus hooajaline.
Argun on kalarikas: olulisemad püügikalad keta ja karpkala.

ENE