arell

Osalevila, mis on omane katkelisele areaalile.

vt areaal