Mõnuvere jõgi (Are jõgi)

Mõnuvere jõgi (Are jõgi), Sauga jõe parempoolne lisajõgi Pärnumaal, algab 1,5 km Kaisma külast kirdes; pikkus 29,2 km, jõgikond 127,9 km². Sauga jõkke suubub paremalt, 24 km kauguselt Sauga jõe suudmest. Are jõkke suubuvad Sõmerlaane kraav, Kõrissoo oja, Marjassaare kraav ja Saki jõgi. Läbib Pärivere paisjärveRegistrikood VEE1140600.