Arbi järv (Arbijärv, Väike Elva järv, Elva Väikejärv)

Arbi järv, ka Arbijärv, Väike Elva järv, Elva Väikejärv

Tartumaal, Elva linna juures asuv avalik järv

Pindala 6 ha, pikkus 370 m, laius 240 m, kaldajoone pikkus – 1 475 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6456376  58°13'30" N 
641824  26°24'51" E 

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Väga kareda veega järv, liigtoiteline
Registri kood VEE2093300


Keset Elva linna asuv 4,5 ha suurune soostunud kallastega Arbi järv (Elva Väikejärv, väike Elva järv) asub 42,5 m üle merepinna. Veepeeglit ääristab peaaegu tervenisti õõtsikuring, kaugemal kaldad kõrgenevad, eriti põhjaküljes, kus on pargilaadne männik. Järve kaldavööde ja põhi on väga mudased. Parim supluskoht on idakaldal spordikooli läheduses. Lääne- ja lõunakaldal on väikesed paadisadamad.
Arbi järv on väga allikarikas. Sisse voolavad Elva linna läbivad kraavid, väljavooluks on Elva jõkke suubuv Kraavioja.
Järv on suhteliselt taimestikurikas, eriti palju on veesiseseid taimi. Kaladest leidub järves ohtralt linaskit, ka ahvenat, roosärge, haugi, latikat, särge, nurgu, kokre, luukaritsat ja karpkala. Sisse on lastud hõbekokre. 
Lindudest on järvel kohatud naerukajakat, vesipappi, jäälindu, tuttpütti jt. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad: 
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee/
http://loodus.keskkonnainfo.ee/