Aravuse järv (Sõmeru järv, Tõnsu järv)

Aravuse järv, ka Sõmeru järv,  Tõnsu järv

Lääne-Virumaal, Vinni vallas, Aravuse küla juures asuv avalik järv.

Pindala 4,3 ha, pikkus 340 m, laius 220 m, kaldajoone pikkus 778 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6568534  59°13'40" N 
652556  26°40'21" E 

Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
Keskmise karedusega kihistumata järv, rohketoiteline
Registri kood VEE2024100

Aravuse järv asub Lääne-Viru maakonnas, Viru-Roelast ligikaudu 8 km kirde pool. Soostunud kallastega järv paikneb madalikul, Kunda jõe lisajõgede Võhu ja Tõnsu ühinemiskohast veidi lõuna pool, ja on nähtavasti varem olnud märgatavalt suurem. 
Kaldad on madalad, turbased, kaetud sookaasikuga. Veepeeglit ümbritseb õõtsikuring, mis katkeb järve lõunaküljel ujumiskoha juures. 
Sademeist ja sisseimbuvatest soovetest toituv umbjärv. Vesi on rohekaskollane, kuid aegajalt (eriti sademeterikastel aegadel) muutub see tumedamaks ja vähem läbipaistvaks. Järve põhja katab paks kiht muda.
Taimestik on nii liikide arvult (14) kui ka hulgalt üllatavalt vaene. Kalastikus on valdaval kohal ahven, leidub hauge ja kilogrammiseid kokri. Sisse on lastud angerjaid. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee/
http://loodus.keskkonnainfo.ee/


Vaata lisaks:

Kalakasvatus Eestis