Aravete allikad

Aravete allikad,
karstiallikate rühm, mis asub Järva maakonnas Ambla vallas Aravete aleviku lähistel Pandivere kõrgustiku loodeosas.
Allikarühm tuleb maapinnale Sääsküla oja ülemjooksualal, selle pikkus piki jõge on umbes 300 meetrit. Suurvee ajal ulatub allikate üldvooluhulk kuni 900 l/s.
Aravete allikad kuuluvad looduskaitse alla.
Vikipeedia