Antsla jõgi

Antsla jõgi,

jõgi Lõuna-Eestis. Jõe lähe on Lõõdla järve lõunakalda lääneosas ning jõgi suubub vasemalt Väike-Emajõkke Kakulaane luha lõunaserva kohal. Pikkus 25 km, valgala 135 km² .  Ülemjooks asub Otepää kõrgustiku lõunaosas, kesk- ja alamjooks Valga nõo põhjaosas. Suuremas osas on jõgi süvendatud ja õgvendatud. Keskjooksul Toku külas, Jaanuste oja suubumiskohal, asub jõel väiksem paisjärv. 2,8 km kaugusel suudmest suubub jõkke Lambahanna oja, mis on peajõest suvel palju veerikkam. 
Antsla jõe muud nimed on: Ravva-, Piiri- ja Ravva-Suntsi jõgi; Vaabina-Möldri-Toku-Tsiksi-Tiidu oja; Vana-Antsla magistraalkraav
Jõe külmaveeline ülem- ja keskjooks kuulub forellijõe ja parajaveeline alamjooks särje-ahvenajõe tüüpi. Jõel on oluline väärtus kalade rändeteena.

A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001