Antibioos


organismide (pms.) mikroobide suhe, mille puhul üks liik mõjub teisele pärssivalt eritiste või laguainete vahendusel. Laiemas, vähem kasutatavas tähenduses on antibioos sama mis antagonism. Selline bioloogiline interaktsioon, mis on ühele osapoolele surmav.

Hotmedia.ee