Antagonism


bioloogias organismide (pms. mikroobide) olelussuhe, milles üks liik kannatab teise elutegevuse läbi. Looduses on erinevad loomaliigid sageli antagonistlikud, nt mink ja euroopa naarits. Nt ei ole kalamajanduslikult mõtekas kasvatada veekogus samaaegselt angerjat ning jõevähki, kuna üks neist "sööb" teise tavaliselt välja.