Angling

Angling, (inglise 'õngitsemine, õngesport'). Ingliskeelses kalastusruumis kannab angling üksjagu laiemat mõistemahtu kui õngitsemine eesti keeles – see pole üksnes kalastamine loodusliku sööda ja ujukõngega, vaid igasugune kalastamine, mille puhul kasutatakse nööri ja konksu (inglisekeelse angle arhailine tähendus on ka õngekonks, nii nagu eestikeelseteski vanemates tekstides tähendab õng sageli just õngekonksu). Mõiste angling alla mahub ka kõiksugune lantimine, kontekstist johtuvalt võib see aga tähendada kõiksugust kalastust, mille puhul kala saadakse kätte selle tõttu, et ta on haakunud õngekonksu külge. Mõiste mahult täpseim eestikeelne vaste oleks 'kalapüük õngpüünistega'.

Viimati: september, 2018

Vaata lisaks:

Õngpüünised
Hotmedia.ee