Angerja oja (Angerja jõgi)

Vooluveekogu Harjumaal, varem Vääna jõe ülemjooks, kuni 1967 a juhiti kanali kaudu vasakult Pirita jõkke (39,3 km kaugusel Pirita suudmest), et suurendada Tallinna veevaru. Jõgi algab Järlepa järvest. Ojasse suubub Linnukraav. Pikkus 28,3 km, valgala 72,4 km2. Registrikood VEE1091700. Kuulub lõheliste elupaikade nimistusse.
Hotmedia.ee