Angara

Angara,

jõgi Aasias Kesk-Siberis, Jenissei parempoolne lisajõgi, ainus Baikali järvest algav jõgi. Pikkus 1779 km, valgala 1 039 000 km², sh ilma Baikali järve vesikonnata 468 000 km², lang 378 m.
Suurest järvest lähtumise tõttu on Angara ühtlase vooluhulgaga, keskmine vooluhulk alamjooksul 4500 kuupm/s. Ta külmub talvel hilja, sulab kevadel vara ja on suvel külmaveeline. Jääkattes ülemjooksul 3, alamjooksul 5,5 kuud.
Esialgu voolab Angara põhja, seejärel aga moodustab Kesk-Siberi kiltmaal suure hulga kärestikke, pöördub läände ja suubub paremalt Jenisseisse. Angara on mitmes kohas hüdroelektrijaamade tammidega üles paisutatud. Osaliselt laevatatav.
Jõe ääres asuvad Irkutski ja Bratski linn. Suuremad lisajõed: Ilim, Irkut, Oka, Tšadobets, Tassejeva.

ENE; Vikipeedia