Peräjärv (Andsu Peräjärv)

Peräjärv, ka Andsu Peräjärv

Võrumaal, Meegomäe küla juures asuv avalik järv

Pindala 1,7 ha, keskmine sügavus 5,1 m, suurim sügavus 11,7 m, pikkus 230 m, laius 100 m, kaldajoon 547 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6410574  57°48'2" N 
679505  27°1'11" E 

Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Kalgiveeline, rohketoiteline
Registri kood VEE2138400

Võrust umbes 3 km lõuna pool, Andsu Edejärvest 60 m ida pool samas orus asetsev ilus järveke, mis on silmapaistvalt sügav – 11,7  m (keskmine sügavus 5,1 m). Sügavaim koht on järve keskosas, keskmise sügavusega on peamiselt järve kaguosa. Varem on Perajärv ja Edejärv ilmselt moodustanud ühise veekogu, suurvee ajal aga liituvad nad veel praegugi.
Lõunas ja idas ümbritseb järve metsane mäeveer, põhja ja läänes kultuurmaistu. Kaldad on võrdlemisi kõrged, kuid vesised. Eriti soostunud on läänekallas. Kõige kõvem on Andsumäe-poolne kagukallas, kus järve põhi on liivane; mujal katab põhja õhuke mudakiht.
Perajärv on väga nõrga läbivooluga. Vesi on rohekaskollane, üsna läbipaistev (3,6 m) ja ilmselt kihistunud.
Kaladest elutsevad järves särg, ahven, linask, latikas ja koger.
Perajärvel on peale kohaliku kalasportliku tähtsuse ka suur puhkemajanduslik tähtsus tänu järvele rajatud ujulale. Järve kaldal olevale Andsumäele on ehitatud suur suusahüppetorn. 
Järv on oma loodusliku ilu tõttu võetud kohaliku looduskaitse alla. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad: 
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee/
http://loodus.keskkonnainfo.ee/