Edejärv (Andsu Edejärv, Jaanijärv)

Edejärv, ka Andsu Edejärv, Jaanijärv

Võrumaal, Võru vallas, Meegomäe küla juures asuv avalik järv

Pindala 1,9 ha, keskmine sügavus 3,3 m, suurim sügavus 6,8 m, pikkus 175 m, laius 120 m, kaldajoone pikkus 532 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6410556  57°48'2" N 
679258  27°0'55" E 

Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Keskmise karedusega kihistumata järv, rohketoiteline

Registri kood VEE2138500

Järv paikneb lääne-idasuunalise oru niiskel lammil, mida kasutatakse heinamaana. Kaldad on soostunud, pehmed, põhi mudane.
Nõrk sissevool kraavi kaudu Andsu Perajärvest, väljavool on järve lääneotsast Vähkjärve.
Vesi on rohekaskollane ja väga läbipaistev (4,0 m), nähtavasti võrdlemisi nõrgalt kihistunud. 
Kaladest esinevad järves särg, ahven, linask, latikas ja koger.
Järv kaunistab maastikku ja on sobiv õngitsemiseks. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad: 
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee/