Andresjärv (Mustjärv)

Andresjärv, ka Mustjärv

Valgamaal, Puka vallas, Purtsi küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6440982  58°5'32" N 
624065 26°6'13" E 


Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond
 
Pindala 3,4 ha, pikkus 705 m, laius 180 m, kaldajoone pikkus 1 122 m

Keskmise karedusega kihistunud järv, segatoiteline
 
Registri kood VEE2099500

Valga maakonnas, Pikasillast 3 km idakagu pool asuv 3,4 ha suurune glatsiaalse tekkega järv, ida-lääne suunas piklik, pehmete õõtsikkallastega, kohalike elanike arvates kuni 16 m sügav. Veele pääseb ligi vaid paaris kohas.

Järve põhja- ja idakallast katab mets. Järve põhi on ilmselt tugevasti mudastunud.

Nõrga läbivooluga järv. Sisse voolab väike kraav, väljavool toimub läbi soostunud ala Võrtsjärve viiva veevaese kraavi kaudu, mis kevadel on veerikkam. Järves on palju allikaid.

Taimestikurikas, 1973. a. oli liike väga palju - 26. Järv on ka kalarikas, eriti kõrge veeseisuga kevadeil, mil Võrtsjärvest tuleb sisse rohkesti kalu (särg, ahven, haug, latikas, linask, koger jne). /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Särg, ahven, haug, linask, koger, latikas. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad: 
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee/
http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Pärimus: Andresjärv ja Voorumägi
Hotmedia.ee