Anabioos

anabioos (vanakreeka anabiōsis 'taaselustumine'),

bioloogia-alane mõiste, mille all peetakse silmas mingi organismi (taime, looma, mikroorganismide) füsioloogilist seisundit, kus vaadeldaval organismil nähtavad elutunnused puuduvad.
Anabioosis olevate organismide ainevahetus on üldjuhul ebasoodsate keskkonnatingimuste (näiteks vee-elulise looma elukeskkonna ära kuivamine) tõttu märgatavalt aeglustunud. Soodsate tingimuste taasilmnedes nende organismide elutegevus jätkub normaalses elurütmis.
Taimede puhul võib anabioosist rääkida, pidades silmas näiteks mullas olevaid eoseid ja seemneid, mis pole veel idanema hakanud. Mitmed kalaliigid langevad ebasoodsates oludes (hapnikuvaesus, veepuudus, liiga madal või kõrge temperatuur) lühemaks või pikemaks ajaks anabiootilisse seisundisse.
Vikipeedia