Amme jõgi (Aame jõgi, Ame jõgi, Amedi jõgi, Kaiavere jõgi, Kõlajõgi)

Amme jõgi, ka  A a m e,  A m e,  A m e d i,  K a i a v e r e  jõgi,  K õ l a j õ g i,

Emajõe vasakpoolne lisajõgi, millest valdav osa asub Vooremaal ning lühike suudme-eelne osa Kagu-Eesti lavamaal. Jõelõik Kaiavere ja Elistvere järve vahel kannab nimesid Kõlajõgi või Kaiavere jõgi.

Pikkus 59 km ja valgala 501 km2
Jõe langus 51,6 m, jõe lang 0,87 m/km.

Amme jõgi saab alguse Kuremaa järvest, läbib Palamuse aleviku, Kaiavere ja Elistvere järved ning suubub Emajõkke Kärkna lähedal. 
Lisajõgedeks on Kõla oja, Nava oja, Kirjasoo peakraav, Vara oja, Preedi oja, Lubja oja, Vedu peakraav, Kõrveküla kraav ja Mudajõgi. Kanali kaudu on Amme jõgi ühenduses ka Saadjärvega.

Jõest on püütud haugi, angerjat, särge, turba, rünti, tippviidikat, trullingut, lutsu, ahvenat ja võldast. Levinuimaks kalaks on särg.


ENE, Vikipeedia

Vaata lisaks:

Kaiavere järv