Ambla jõgi (Albu jõgi)

Ambla jõgi ehk A l b u jõgi

Jägala jõeparempoolne lisajõgi. Jõgi algab Vanaveski (Roosna) järvest ning suubub Jägala jõkke 66,1 km kaugusel suudmest. Jõe pikkus on 31 km, jõgikonna pindala 242 km². Jõe ülemjooks paikneb Pandivere kõrgustikul ja alamjooks jääb Kõrvemaale.
Jõe lähteks olev Roosna ehk Vanaveski allikajärv (pindala 3,4 ha) asub Ambla alevikust 3,7 km kagu pool väikese Jõgisoo soo lõunaservas oleva nõlvaku all. Jõgi läbib Ambla aleviku, keskjooksul Käravete ja Albu aleviku. Jõe suue asub Vetepere teeristist 3,5 km lääne pool. Jõgi on valdavas osas süvendatud ja õgvendatud. Käravete alevikus asub jõel Käravete paisjärv.
Jõe kesk- ja alamjooks olid varem sobivad forellide elupaigad ja kudemiskohad, kuid nüüdseks on vääriskalad jõgikonnal toimunud maaparanduste ja ulatusliku jõe eutrofeerumise tõttu kadunud. Jõe eutrofeerumise kahjulikku mõju kinnitavad 2003. aastal teostatud kompleksuuringud, mille käigus Ambla jões loendati Jägala jõgikonna jõgedest kõige vähem taksoneid. Sama uuringu järgi osutusid jõe põhjas kõige domineerivamaks loomarühmaks surusääsklaste vastsed.

Parempoolsed lisajõed: Albu peakraav
Vasakpoolsed lisajõed: Sääsküla oja, Vetepere kraav

Vikipeedia 
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Vaata lisaks:

Jägala jõgi (Kehra jõgi, Kiigumõisa jõgi, Kigumõisa jõgi)
Hotmedia.ee