Altja jõgi (Altja oja, Käpsejõgi, Oandu jõgi)

Altja jõgi, ka Altja oja,  Kärpsejõgi ,  Oandu  jõgi

 
Jõgi Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas.  Alguse saab Sagadist edelas, Sagadi-Metsanurga ümbruse soistelt aladelt, voolab Altja ürgorus läbi Oandu paisjärve ja suubub Altja külas Soome lahte. Ojja suubuvad Kiviku kraav, Marjametsa kraav ja Sagadi peakraav.  Pikkus on 17,4 km, valgala 46,1 km².
Oandu paisjärve paisust suubumiseni Soome lahte on oja kaitse all lõheliste kude- ja elupaigana.
Registrikood: VEE1076600.

ENE, 
Vikipeedia