Allikas

allikas, l ä t e,
Looduslik maapinnale või veekogu põhja väljuv koondunud veevool. Mõnel juhul on allikad veekogu peamisteks varustajateks veega.. Allikaid on (sageli rühmiti) kohtades, kus põhjaveekiht või survevett sisaldavad lõhed lõikuvad maapinnaga. Survelist allikavett nimetatakse arteesiaveeks. Maapinnale väljumise suuna järgi eristatakse laug- ja tõusuallikaid, vooluhulga järgi püsivaid ja muutlikke, kestuse järgi alalisi, ajutisi (hooajalisi), vee mineraalsoolade sisalduse järgi magedaid, soolakaid, soolaseid ja mineraalveeallikaid, temperatuuri järgi külma-, sooja- ja kuumaveeallikaid.
Eesti veerohkeimad allikad on karstialadel, need annavad vett mitusada l/s. Suurem osa neist asub Pandivere kõrgustiku jalamil, nt Põlulas, Imastus, Roosna-Allikul, Endla looduskaitsealal.
Paljude Eesti allikate kohta on muistendeid, mõne veele on omistatud imettegevaid omadusi.
ENE, Vikipeedia
Hotmedia.ee