Aleti järv (Aleti paisjärv)

Aleti järv, ka Aleti paisjärv

Raplamaal, Kehtna vallas, Kenni küla juures asuv avalik paisjärv

Pindala 1,3 ha, kaldajoone pikkus 459 m

Keskpunkti koordinaadid: 
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6512197  58°44'46" N 
551186  24°53'2" E 

Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond
Registri kood VEE2029220

Allikad: 
http://register.keskkonnainfo.ee/
http://loodus.keskkonnainfo.ee/
Hotmedia.ee