Alatskivi järv (Alatskivi paisjärv)

Alatskivi järv, ka Alatskivi paisjärv

Tartumaal, Alatskivi vallas, Alatskivi aleviku ning Paetskivi küla juures asuv avalik paisjärv

Veepeegli pindala 24,2 ha, saarte pindala 0,6 ha, pindala kokku 24,8 ha, pikkus 780 m, laius 90 m, kaldajoone pikkus 4 078 m. Valgala pindala 34 km2

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6500522  58°36'23" N 
681802 27°7'43" E 

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Keskmise karedusega kihistumata järv, liigtoiteline
Registri kood VEE2059200

Alatskivi asulas paiknev paisjärv on rajatud Alatskivi jõele veski tarvis juba Rootsi ajal. 19. sajandil suurendas kohalik mõisnik veelgi järve pindala, nii et 20. sajandi algul oli 2-osalise järve kogupindala 15 ha (ülemine, madalakaldaline Veskijärv 8 ha, alumine, ovaalne kõrgekaldaline Lossijärv 7 ha). Järv oli 1973. a. paisu juurest umbes 3 m sügavune. Järve vesi on oliivkollane, läbipaistvus keskmine (1,5 m).

Järv olevat kalarikas; siin talvituvad pardid. On kasutatav ujumiseks ja õngespordiks. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad: 
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee/
http://loodus.keskkonnainfo.ee/