Alasjärv (Piipse järv)

Alasjärv, ka Piipse järv

Võrumaal, Haanja vallas, Piipsemäe ning Plaani külade juures asuv avalik järv

Pindala 7,2 ha, keskmine sügavus 2,8 m, suurim sügavus 7,1 m, pikkus 380 m, laius 260 m, kaldajoone pikkus 1 124 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6397511  57°40'53" N 
684282  27°5'23" E 

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Pehme- ja heledaveeline järv, poolhuumustoiteline
Registri kood VEE2144900

Alasjärv on Haanjast ligi 5 km lõuna pool Plaanil, Plaani Külajärvest 0,5 km kirde pool, sellega samas orus asuv ebakorrapärase kujuga ilus järv, I. Kala andmeil 239,8 m merepinnast kõrgemal. Tema suurim sügavus on 7,1 m (järve edelaosas üsna kalda lähedal), keskmine sügavus 2,8 m. Järve ümbritsevad metsasalud ja heinamaad. Kõrgemad on põhja- ja lõunakallas. Perv on enamasti õõtsikuline, kaldavööde enamasti mudane. Paiguti leidub ka liiva- ja kruusapõhjalisi kaldalõike. Sügavamal katab põhja pruun lendmuda.

Läbivoolujärv - Lülajärvest algav Piusa jõgi voolab sisse edelast, väljub kirdesopist. Vesi seguneb ja soojeneb suvel enam-vähem põhjani ja on hapnikurikas. Pruunikaskollane vesi on väga läbipaistev (4,5 m). 

Järv on liigirikka (vähemalt 26 liiki) ja rohke taimestikuga, milles esikohal on veesisesed taimed. Erakordselt liigirikas oli 1971. a. penikeelte floora (8 liiki), milles esinesid ka haruldased punakas ja tömbilehine penikeel. Leidus ka haruldast vahelduvaõielist vesikuuske.

Kalastikus särg, ahven, haug, koger, linask, mudamaim. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad: 
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee/
http://loodus.keskkonnainfo.ee/
Hotmedia.ee